Agencja Ubezpieczeniowa Marianna Macherska Słyk

Perfekcyjny dzień, perfekcyjne Rozwiązania Ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji musi wykupić polisę OC. Nawet gdy jesteś właścicielem samochodu, którego nie używasz masz obowiązek zawarcia umowy OC.

Z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub też utrata i zniszczenie mienia. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe przy wysiadaniu i wsiadaniu, przy załadowaniu i rozładowaniu oraz podczas zatrzymania, postoju i garażowania.

Zakres ubezpieczenia OC określony jest przez Ustawę o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dzięki temu jest on jednolity we wszystkich towarzystwach.

Umową zawiera się na okres 12 miesięcy z wybranym towarzystwem. Polisę na okres krótszy niż rok możesz podpisać tylko w określonych w Ustawie przypadkach. Umowę ubezpieczenia OC należy zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Jeżeli nabywasz auto, które nie posiada ważnej polisy OC, musisz ją wykupić w dniu zakupu samochodu.

Warto pamiętać, że każda przerwa w ubezpieczeniu OC może skutkować karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli chcesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe, to dotychczasową umowę powinieneś wypowiedzieć co najmniej dzień przed końcem okresu ochrony. Brak wypowiedzenia umowy oznacza automatyczne przedłużenie jej w tym samym towarzystwie na kolejny rok.